InstallatieBalie Technische Groothandel Image title Image title

Wat is een Vakbekwaam Persoon?

maandag 9 juli 2018
Image title

‘Vakbekwaam Persoon (VP)’ is een belangrijk begrip uit NEN 3140. Een VP kent de gevaren van elektriciteit en kan zich er tegen beschermen.

Door Joost Melten

Een werkgever – bijvoorbeeld de directeur van een elektrotechnisch installatiebedrijf – kan over een of meer medewerkers verklaren dat hij die beschouwt als een ‘Vakbekwaam Persoon’ op een of meer specifiek genoemde gebieden. Als een werkgever daar zelf geen kijk op heeft, bijvoorbeeld omdat hij een bedrijfskundige opleiding heeft, mag de binnen de organisatie hoogs verantwoordelijke op elektrotechnisch gebied dat verder afhandelen. Bijvoorbeeld het Hoofd Techniek als die wel een relevante vakopleiding heeft.

Niveau 2

Een Vakbekwaam Persoon is iemand die op grond van opleiding en ervaring weet welke gevaren zijn verbonden aan het werken met elektriciteit en ook weet hoe je moet voorkomen dat je daar slachtoffer van wordt. Een elektrotechnische vakopleiding op minimaal niveau 2 moet hiervoor voldoende zijn, zo nodig aangevuld met een specifieke cursus. De betreffende medewerker kan daadwerkelijk in dienst zijn van deze werkgever, maar dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook een ingehuurde kracht zijn, of zelfs een stagiair.

Aanwijzing

Het volstaat niet dat een werkgever in een gesprek aangeeft dat iemand zich voortaan als een Vakbekwaam Persoon (VP) mag beschouwen. Nee, dat moet in een zogeheten ‘aanwijzing’, een schriftelijke verklaring waarin de werkgever een aantal zaken duidelijk moet omschrijven. Bijvoorbeeld op welke specifieke gebieden die betreffende persoon als bekwaam geldt, en wat de bijbehorende werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Een van die specifieke gebieden kan het uitvoeren van inspecties aan bepaalde elektrische installaties zijn.

Criteria

In een bijlage bij de norm staat ter informatie een globale procedure beschreven voor het aanwijzen van een VP, met nadere criteria waaraan zo iemand zou moeten voldoen. Zowel de werkgever als de persoon zelf moeten instemmen met de tekst van een aanwijzing en hem ook allebei ondertekenen. Pas dan is iemand daadwerkelijk een Vakbekwaam Persoon in de ogen van de werkgever en bevoegd om in ieder geval aan een deel van een elektrische installatie te werken. Iemand zonder aanwijzing mag zichzelf best vakbekwaam vinden, maar is dat naar het oordeel van de werkgever niet en mag dus ook niet aan de installatie werken.

NEN 3840

NEN 3140 kent naast VP nog drie andere aanwijzingen: Installatieverantwoordelijke (IV), Werkverantwoordelijke (WV) en Voldoende Onderrichte Persoon (VOP) Deze vier begrippen komen ook voor in de sterk verwante norm ‘NEN 3840 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning’.

Dit artikel en de er aan gelinkte teksten gaan globaal in op een aantal aspecten van NEN 3140, op basis van gesprekken met deskundigen. De opmerkingen en formuleringen zijn onder voorbehoud; in de norm zelf kunt u de geldende, exacte formuleringen vinden.

Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat