Privacy policy


Wij - ''InstallatieBalie.nl B.V." - vinden het belangrijk om de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website te beschermen. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens dan ook alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrek. Uiteraard werken wij daarbij in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels die van toepassing zijn op elektronische marketing. Persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers worden op een beveiligde plaats opgeslagen en met zorg behandeld.

1. Bedrijfsgegevens
InstallatieBalie.nl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken vanwege onze dienstverlening.

Naam bedrijf: InstallatieBalie.nl B.V.
Website: http://www.installatiebalie.nl
KvK-nummer: 27280918
Btw-nummer: NL800037601B01


2. Gebruik van cookies op deze website
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die aan u gestuurd worden en die uw browser tijdelijk op uw computer opslaat. Deze cookies maken het voor u mogelijk om via deze website producten te bestellen en voor ons om op anonieme basis bezoekersgedrag te volgen, te analyseren en onze dienstverlening te verbeteren.

De cookies waarvoor wij uw toestemming vragen worden gebruikt:
a. om bezoekersgedrag te kunnen analyseren en de inhoud en functionaliteit van de website aan te passen en te verbeteren
b. om bezoekers gericht aanbiedingen te kunnen doen en onder hun aandacht te brengen
c. om bezoekers toegang tot sociale netwerken te verlenen en gebruik van deze netwerken mogelijk te maken.

3. Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

afhandeling van bestellingen
uitvoering van de overeenkomst
verwerking van betalingen
het onderhouden van een commerciële en marketingrelatie (zie voor meer informatie nummers 3 en 5 hieronder)
het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice
uitvoering van marktonderzoek en
naleving van wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.


4. E-mailadres
a. Wij kunnen u in het kader van gesloten overeenkomsten aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, als u bij het verstrekken hiervan geen bezwaar heeft aangetekend. De mogelijkheid tot bezwaar is vermeld bij het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u bij elke vorm van communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden bezwaar aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst of voor het overbrengen van ongevraagde communicatie waarvoor u geen toestemming heeft verleend.


5. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.


6. Telefoonnummer
a. Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken en u te laten registreren in het bel-me-niet-register.
b. Uw telefoonnummer wordt niet gebruikt voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst of voor het overbrengen van ongevraagde communicatie waarvoor u geen toestemming heeft verleend.


7. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

8. Veiligheid verzending en opslag van gegevens
Wij nemen de volgende maatregelen om uw gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

a. op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
b. wachtwoorden worden altijd ‘gehasht’ (versleuteld en beveiligd) opgeslagen
c. wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat in onze database geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan
d. het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding
e. wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen
f. alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software
g. minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogeheten  OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededelingen over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wil tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wil verbeteren dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres.

10. Contact
Als u wilt reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

E-mail: adminstratie@installatiebalie.nl
Telefoon: 088 13 48 00
Adres: Laan van Waalhaven 43-47, 2497 GN Den Haag

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen zullen wij hier publiceren, in die gevallen brengen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.
Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat