InstallatieBalie Technische Groothandel Image title Image title

Bij een NEN 3140-inspectie kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn

dinsdag 23 oktober 2018
Image titleNEN 3140 geeft wel voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen, maar schrijft niet dwingend voor voor welke daarvan gebruikt moeten worden bij een inspectie volgens deze norm.

Door Joost Melten

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld elektrisch-isolerende uitvoeringen van gelaatsscherm, handschoenen en schoeisel en kleding. Zonodig zelfs in een vlamboogbestendige uitvoering.

Tip: Installatie Journaal heeft een gratis tool waarmee je de vlamboogenergie kunt berekenen.

Als je PBM’s inzet, schrijft NEN 3140 voor dat ze voldoen aan de daarvoor bestaande normen en bovendien gebruikt worden volgens de bijbehorende, in het Nederlands geschreven gebruiksaanwijzing.


Spanningsloos

Volgens elektrotechnisch deskundige Nico Kluwen is er wat betreft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen een onderscheid tussen montagewerkzaamheden aan een installatie enerzijds en het inspecteren van een installatie anderzijds. “In het eerste geval moet je hoe dan ook spanningsloos werken. Ook inspectie kan deels spanningsloos, maar er zijn inspectiewerkzaamheden die je niet spanningsloos kunt doen, omdat je juist spanning op de installatie moet hebben om die metingen te kunnen doen. En dat kan, mits je de juiste beschermingsmaatregelen neemt, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die moeten goed worden onderhouden en mogen ze geen beschadigingen vertonen waardoor de bescherming is afgenomen.”


Arbeidshygiëne

Richard Groenewegen, lid van de normcommisie van NEN 3140, benadert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit een andere hoek: “Volgens de wet moet je de Arbeidshygiënische strategie volgen. Dus je niet meteen inpakken in PBM’s, maar je eerst afvragen hoe het risico gereduceerd kan worden. Pas als het echt niet anders kan gebruiken we PBM’s.”

Artikel: Installatieprofs.nl

Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat