Klachtenregeling InstallatieBalie.nl B.V.

Download de klachtenregeling

Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan jouw verwachtingen te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

Ben je tevreden?
Natuurlijk horen wij graag jouw complimenten over de producten of diensten. Mochten er verbeterpunten zijn, dan horen wij ook graag waar we onze producten of dienstverlening kunnen perfectioneren. Laat ons weten wat je vindt via Trustpilot.

Ben je ontevreden?
Als je niet tevreden bent over onze producten of diensten, dan kan je daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar jou en zoeken graag samen met jou naar een passende oplossing.
In deze klachtenregeling lees je wat wij onder een klacht verstaan, hoe je klachten kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling heeft uitsluitend betrekking op de producten en diensten van InstallatieBalie.nl B.V.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten en diensten.

Hoe dien je een klacht in?
je kunt jouw klacht op drie manieren indienen.

Per mail – Mail jouw klacht naar:
administratie@installatiebalie.nl

Per brief – deze kunt je richten aan:
InstallatieBalie.nl B.V.
Afdeling klantenservice
Laan van Waalhaven 43 - 47
2497 GN Den Haag.            

Telefonisch – via 088 13 48 100, op werkdagen te bereiken van 8:00 – 17:00 uur.

Klachtenafhandeling
De maximumtermijn waar binnen wij inhoudelijk reageren op jouw klacht is 14 dagen. Echter, we streven er natuurlijk naar binnen 24 uur inhoudelijk te reageren op jouw klacht. Waar mogelijk wordt gelijk een oplossing gezocht. Mochten we onverhoopt niet binnen 14 dagen inhoudelijk op jouw klacht kunnen reageren, dan zullen wij jou hier tijdig over informeren.

Welke gegevens hebben wij van je nodig?
Om jouw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in jouw brief.
Belt je ons? Dan is het handig als je deze informatie bij de hand hebt:
•             jouw naam, bedrijf, telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent en jouw e-mailadres
•             een omschrijving van jouw klacht
•             de door jou gewenste oplossing
•             eventuele bijlagen om jouw klacht te onderbouwen.

Bent je ontevreden over de oplossing van jouw klacht?
Dan kan je een vervolgklacht indienen bij de directie van InstallatieBalie.nl B.V. Deze vervolgklacht kun je op dezelfde manier indienen als de oorspronkelijke klacht. De directie van InstallatieBalie.nl B.V. stuurt je ook in dit geval een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen tien werkdagen vanaf de ontvangst van deze klacht sturen wij jou een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Blijf je ontevreden over de afhandeling van de klacht door de directie van InstallatieBalie.nl B.V.? 
Dan kan je de klacht ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel waarborg via www.thuiswinkel.org/
Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat