InstallatieBalie Technische Groothandel Image title Image title

“Tenderregeling zal innovatie en schaalvergroting energieneutrale woningen stimuleren”

maandag 25 juni 2018

Image title

Stroomversnelling heeft een handreiking aangeboden aan Diederik Samson, voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Daarin stelt de vereniging een tenderregeling voor om ervoor te zorgen dat jaarlijks 200.000 woningen CO2-neutraal kunnen worden gemaakt. Met de huidige stappen en productiecapaciteit gaan we het namelijk niet redden.

Aan het einde van deze kabinetsperiode moet het mogelijk zijn jaarlijks 200.000 woningen CO2-neutraal te maken. De Sectortafel Gebouwde Omgeving buigt zich over de vraag hoe die snelle opschaling kan worden bereikt. Als we terugrekenen vanuit 2050, oftewel ‘backcasten’, zijn de huidige stappen en productiecapaciteit niet voldoende.

Nieuwe renovatieproducten nodig

Volgens Stroomversnelling – een vereniging met woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven als leden – is er een instrument nodig dat de markt prikkelt om nieuwe renovatieproducten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden. Er is behoefte aan betere, gewildere en goedkopere industrieel vervaardigde renovatieproducten. Bestuursvoorzitter Leen van Dijke bood daarom een handreiking aan Diederik Samsom. Samson is voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Deze is samen met vier andere ‘tafels’, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bezig met plannen die het Klimaat- en Energieakkoord gaan vormgeven. In de handreiking pleit Stroomversnelling onder andere voor een tenderregeling.

Kostprijsverlaging

Bij wind op zee is heeft een tenderregeling goed uitgepakt. Daar is met tenders succesvol gestuurd op innovatie en schaalvergroting, met als doel kostprijsverlaging. Eenzelfde SDE+-achtige benadering kan volgens Stroomversnelling ook binnen de bouwsector radicale innovatie en industrialisatie op gang brengen. De afgelopen jaren zijn er diverse energieneutrale proposities ontwikkeld die voor woningcorporaties al wel rendabel zijn, maar voor woningeigenaren nog zeker 30 tot 35 procent in kostprijs moeten dalen om aantrekkelijk te worden. Die kostprijsverlaging ontstaat pas met productielijnen die op grote schaal renovatiecomponenten maken, zeker 8.000 tot 10.000 per jaar. Een subsidietender kan in eerste instantie worden gebruikt om de nog te hoge kostprijs te compenseren. Door de innovatie-impuls en de schaal die ontstaat, verwacht Stroomversnelling dat de kostprijs vervolgens daadwerkelijk zal dalen. Zo is het namelijk ook bij de windparken op zee gegaan.

Financieringsvormen voor elke doelgroep

In de handreiking wordt een mogelijke aanzet voor een subsidieregeling gegeven. Met subsidies hoopt Stroomversnelling de innovatiebereidheid van de bouwsector te versterken wat uiteindelijk ten goede moet komen aan de woonconsument. Daarnaast pleit de vereniging ervoor om financieringsvormen te ontwikkelen die élke doelgroep de kans geven om de eigen woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld via een objectgebonden financiering, waarbij financieringsconcepten gekoppeld zijn aan een object, in plaats van aan een persoon. Bij verhuizing gaat het contract dan over aan de volgende eigenaar.

Artikel: https://www.installatieprofs.nl

Aan het laden
Aan het laden
WhatsApp chat